VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV

MONTÁŽ KOMINOVÝCH SYSTÉMOV

OPRAVA KOMÍNOV

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, o čom svedčí každoročná hasičská štatistika požiarovosti. Požiare boli spôsobené najmä tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najčastejšou príčinou vzniku požiaru bola porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, alebo škára v komíne.

Vyhláška 401/2007 Z.z., ukladá povinnosť v pravidelných lehotách vykonávať kontrolu a čistenie komína. Je potrebné si prizvať odborníka, pretože len ten vám následne vystaví potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína. Za nesplnenie zákonnej povinnosti v stanovenej lehote hrozí sankcia v blokovom konaní do 100 eur a v priestupkovom konaní až do 331 eur. V takýchto prípadoch vám škody nepreplatí ani poisťovňa.

Splňte si svoju zákonnú povinnosť. Váš komín skontrolujeme, odborne vyčistíme a vystavíme potvrdenie. Nečakajte kým bude neskoro. Jedine pravidelnou kontrolou a odborným čistením komína zabezpečíte jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

TOP