SLUŽBY

VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV

MONTÁŽ KOMINOVÝCH SYSTÉMOV

OPRAVA KOMÍNOV

 

 

- Kontrola a čistenie komínov

Čistenie a kontrola komínov a spotrebičov palív, čistenie

a kontrola komínových ťahov kotlov na pevné, kvapalné

a plynné palivo.

Váš komín skontrolujeme, odborne posúdime, vyčistíme a

vystavíme vám potvrdenie.

- Oprava komína

Zabezpečíme odbornú opravu komína, v prípade že počas

kontroly zistíme, že stav komína si to vyžaduje.

- Vložkovanie komínov

Na vložkovanie komínov používame certifikované komínové

vložky.

- Montáž komínových systémov

Zabezpečujeme montáž certifikovaných stavebných

keramických komínov, kovových komínov a komínových

systémov.

TOP